Jesteś tutaj

Chrześcijaństwo – przeszłość czy przetrwanie?

recenzja książki "Islam – przyszłość czy wyzwanie?" Davida Pawsona

Bez wątpienia żyjemy w sytuacji przełomowej, w której – nie ma co ukrywać – kultura chrześcijańska styka się po raz kolejny w historii z kulturą muzułmańską. David Pawson, znany brytyjski pastor i kaznodzieja, w książce Islam – przyszłość czy wyzwanie? omawia wspomniane wyżej kwestie w interesujący sposób.

Czy kultura europejska upada? Chrześcijaństwo umiera? Czy przetrwa w czasach masowych migracji ludzi z Bliskiego Wschodu? Co dalej, jaka będzie przyszłość narodów europejskich? Pytania nader aktualne, problem migrantów czy wzrost liczby wyznawców islamu poruszane są obecnie w wielu mediach. Bez wątpienia żyjemy w sytuacji przełomowej, w której – nie ma co ukrywać – kultura chrześcijańska styka się po raz kolejny w historii z kulturą muzułmańską. David Pawson, znany brytyjski pastor i kaznodzieja, w swojej książce pt. Islam – przyszłość czy wyzwanie? omawia wspomniane wyżej kwestie w dość interesujący sposób. Co ciekawe, książka, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Vocatio w Polsce, pierwszy raz została wydana w Wielkiej Brytanii 12 lat temu i nie straciła nic na aktualności. Może rzec, że to, co pastor Pawson opisuje w swej publikacji, po części sprawdziło się i dalej dzieje się na naszych oczach. Tym bardziej warto sięgnąć po tę pozycję.

Treść została podzielona na dwie części, z których jedna dotyczy islamu, druga zaś chrześcijaństwa. Autor w przystępny sposób prezentuje historię powstania religii oraz dzieje Mahometa, opowiada o powstaniu Koranu oraz odnosi się do innych źródeł tradycji muzułmańskiej, tzw. hadisów. Porusza sprawę „islamskiego przebudzenia”, o którym mówi się w kontekście ruchów polityczno-społecznych w państwach arabskich. Pawson pisze m.in. o przyczynach islamskiej wiosny, zauważając przy tym, iż gospodarka i polityka są nierozerwalnie związane z intensywnym rozwojem tej religii. Dzięki takiemu zestawieniu historii islamu oraz wpływu tej religii na wszystkie aspekty życia wierzącego, autor przybliża czytelnikowi sposób postrzegania świata przez muzułmanina, który jest odmienny od typowo europejskiego spojrzenia. Niejako przy okazji Pawson podaje przyczyny, dla których islam coraz częściej jest obecny w Europie, przewidując nawet, iż może stać się religią dominującą na tym kontynencie w ciągu kilku dekad, wypełniając pustkę powstałą po wyrugowaniu chrześcijaństwa.

Drugą część książki, czyli kolejne sześć rozdziałów, brytyjski pastor poświęca wierze w Jezusa Chrystusa. W sposób niezwykle zrozumiały, prostym językiem, syntetycznie, przedstawia prawdy wiary, ukazuje piękno chrześcijaństwa oraz Boga, w którego wierzy. Te trzy pierwsze rozdziały z całą pewnością mogą być potraktowane jako duchowy elementarz chrześcijanina czy rodzaj rekolekcji. Autor zachęca czytelników, aby zdali sobie sprawę, iż grzech jest rzeczywisty, a wydarzenia na całym świecie mają swoje przyczyny właśnie w upadku człowieka w Raju. Pawson stara się nie tylko analizować dotychczasowe zdarzenia, ale kreśli obraz niedalekiej przyszłości Europy, podpierając się przykładami z Biblii oraz historii powszechnej. Jest to niezwykle pouczająca lektura, uzmysławiająca nam, iż obok islamu nie można przejść obojętnie.

Jak już nadmieniłem powyżej, książka ukazała się pierwszy raz w 2003 r., czyli dwa lata po wydarzeniach z 11 września w Nowym Yorku. Wtedy wielu nie dowierzało prognozom Pawsona, często spotykał się on z niezrozumieniem, a nawet wyśmianiem. W chwili, kiedy polski czytelnik ma w rękach tę książkę, może bardzo szybko przekonać się o realności opisywanych tam zdarzeń i trafności analiz. Warto podkreślić jednak, że książka wcale nie jest wymierzona przeciw islamowi, nie zachęca do podejmowania radykalnych działań, gdyż uczy przede wszystkim dostrzegania w muzułmanach tak samo biednych i potrzebujących zbawienia ludzi, jak my sami. Właściwie prezentuje sposób myślenia muzułmanów. Na pytanie, czy islam jest przyszłością Europy i świata, czy może wyzwaniem dla chrześcijan, każdy czytelnik musi odpowiedzieć sobie sam. Dodam tylko, iż polskie wydanie zostało uzupełnione o wykład, nieobecny w pierwotnym tekście brytyjskim, o używaniu imienia Boga w islamie oraz chrześcijaństwie, a także o dyskusję na temat Księgi proroka Habakuka. Treść całości robi wrażenie i zachęca do podjęcia refleksji na temat obecnej kondycji duchowej Europy i nas samych, dlatego zachęcam raz jeszcze do lektury.

Książka pod patronatem Tominowina.pl

* * *

David Pawson, Islam przyszłość czy wyzwanie?, Wydawnictwo Vacatio, Warszawa 2015, s. 328