Jesteś tutaj

Ponadczasowe dzieło pisarskie Świętego z Thorens

recenzja książki "recenzja książki św. Franciszka Salezego Traktat o miłości Bożej (Wybór)"

 

Spuścizna duchowa biskupa Genewy jest bogata i od stuleci interesuje oraz porusza dusze wierzących. Co jest tego powodem? Być może lektura Traktatu pozwoli znaleźć czytelnikowi własną odpowiedź na to pytanie.

Już za rok obchodzona będzie 450. rocznica urodzin wielkiego pasterza Kościoła katolickiego, gorliwego apostoła słowa pisanego, zakonodawcy, kaznodziei i ewangelizatora Franciszka Salezego (1567-1622). Wśród jego dzieł wydanych na uwagę zasługuje Traktat o miłości Bożej. Z radością należy przyjąć pojawienie się na polskim rynku wydawniczym nowego wydania tego ponadczasowego dzieła, którego fragmenty – wskazuje na to podtytuł: Wybór – ukazały się staraniem krakowskiego Wydawnictwa M.

Prezentowana publikacja to jedynie część Traktatu o miłości Bożej, znanego w Polsce z integralnego wydania (Wydawnictwo Sióstr Wizytek, 2002 r. w tłumaczeniu s. M. B. Bzowskiej VSM). Obecna wersja, od strony językowej, różni się od wspomnianej. Jest to bowiem nowy przekład francuskiego oryginału, którego dokonał Piotr Napiwodzki. Książka zawiera w sumie siedemdziesiąt jeden rozdziałów (piętnaście rozdziałów Księgi I, dziewiętnaście rozdziałów z Księgi II, dziewięć z Księgi III, sześć z Księgi IV, trzy rozdziały z Księgi V, siedem z Księgi VI, po jednym rozdziale z Księgi VII i VIII, sześć rozdziałów z Księgi IX, jeden z Księgi XI i trzy rozdziały z Księgi XII). W kontekście miłości i jej rozwoju na drodze życia duchowego w poszczególnych rozdziałach poruszane są także tematy natchnień Bożych, łaski, nadziei, pokuty i kontemplacji.

Dzieło Franciszka napisane w okresie 1610-1616, znane także jako Teotym – do niego bowiem kieruje swoje myśli Autor Traktatu – mając na myśli ducha człowieka dążącego do świętości, jest przeznaczone dla wszystkich ochrzczonych jako pomoc do praktykowania najważniejszego przykazania katolickiej wiary: przykazania miłości Boga i bliźniego. Nie bez powodu ta książka weszła do kanonu dzieł duchowości katolickiej, bowiem wciąż jest aktualna, zadziwia prostym i bezpośrednim językiem oraz zawartymi w niej treściami.

Lektura fragmentów Traktatu o miłości Bożej będzie duchową ucztą dla tych, którzy chcą się karmić prostą nauką Franciszka Salezego na temat miłosnej relacji z Bogiem. Praktyczny – kieszonkowy – format, krótkie rozdziały, które można czytać także wyrywkowo, pomogą poznawać tajniki mistyki i duchowości salezjańskiej. Polskiemu czytelnikowi można życzyć, aby sięganie po niniejszą pozycję książkową pomogło przygotować się na wspomniany jubileusz urodzin Świętego. Małym brakiem recenzowanej publikacji jest nieobecność w omawianym wydaniu choćby krótkiego wprowadzenia do całości Traktatu ukazującego autora, tło historyczne, styl dzieła oraz zawartość treściową. Informacje te zawiera wydanie Traktatu z 2002 r., po które również warto sięgnąć.

* * *

 

Św. Franciszek Salezy, Traktat o miłości Bożej (Wybór), Wydawnictwo M, Kraków 2016, s. 244.