Jesteś tutaj

Wybór pism wielkiego intelektualisty i pasterza Kościoła

Prezentacja książki z tekstami św. Franciszka Salezego.

Pisma Franciszka Salezego, choć powstały wieki temu, mogą uczyć współczesnych naśladowców Jezusa Chrystusa istoty wiary – miłości Boga, bliźniego i samego siebie.

Niedawno w jednej z księgarń katolickich dużego miasta na północy Polski wśród zapełnionych półek dojrzałem elegancko wydaną książkę: Św. Franciszek Salezy, Wybór pism. Jako salezjanin, ucieszyłem się widząc kolejną na rynku wydawniczym „nowość” dotyczącą Franciszka Salezego – genialnego pasterza dusz, doktora Kościoła, apostoła słowa (stąd od 1923 r. jest patronem dziennikarzy i katolickiej prasy), przewodnika duchowego, założyciela Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, głównego patrona Towarzystwa św. Franciszka Salezego (salezjanów) i Córek Maryi Wspomożycielki (siostry salezjanki).

Jak podaje informacja na stronie tytułowej omawianej publikacji, autorem wstępu, tłumaczenia z oryginału francuskojęzycznego i samego wyboru pism jest Jan Rybałt. Za tymi danymi de facto kryje się Teresa Dmochowska (1902-1977) – pisarka i tłumaczka, wydająca pod powyższym pseudonimem literackim. Dzieło wydał w tym roku Instytut Wydawniczy PAX z Warszawy i jest to już druga wersja tego zbioru, który po raz pierwszy ukazał się w Polsce w roku 1956.

Książka w swojej strukturze jest prosta i składa się z dwóch części. Pierwsza – można tak ująć – ma charakter introdukcyjny. Obszerny, bo liczący przeszło sto stronic, Wstęp (s. 5-115) wprowadza czytelnika w epokę, życie oraz główne wątki myśli teologicznej genewskiego biskupa. Druga partia publikacji zatytułowana Wybór pism (s. 117-438) podzielona jest na cztery bloki tematyczne. Zawierają one teksty mówiące o Bogu, łasce, woli i miłości (s. 119-240), pobożności, ascezie i cnocie (s. 241-319), powołaniu i obowiązkach stanu (s. 321-374). Ostatnia grupa tekstów w tej części to Maksymy i rady (s. 375-438).

Zaprezentowane w zbiorze wyjątki pism pochodzą z trzech głównych źródeł: Traktatu o miłości Bożej, Wprowadzenia do życia pobożnego oraz listów pisanych przez biskupa Salezego do osób duchownych, świeckich i zakonnych. Pisma Franciszka Salezego, choć powstały wieki temu, mogą uczyć współczesnych naśladowców Jezusa Chrystusa istoty wiary – miłości Boga, bliźniego i samego siebie. Pozwalają również podjąć wysiłek pracy nad sobą w duchu salezjańskim. Z pewnością każdy czytelnik znajdzie coś wyjątkowego dla siebie, bowiem książka jest pełna rad, przemyśleń, mądrych maksym.

Oczywiście trzeba mieć świadomość, że nie sposób w jednym zbiorze przedstawić wszystkie elementy doktryny duchowej Franciszka. Warto jednak, aby polscy czytelnicy mieli coraz większy zasób literatury związanej z dziełami Świętego. Prezentowana pozycja książkowa powiększa zatem zbiór publikacji, które przybliżają głębokie teksty wielkiego humanisty i intelektualisty przełomu XVI i XVII stulecia, do jakich należy św. Franciszek Salezy. Chociaż obecne wydanie Wyboru pism w całości – z niewielkimi tylko zmianami – powiela pierwsze z 1956 r., to należy przyjąć je z radością oraz nadzieją, że kolejna dawka myśli Franciszka na polskim rynku księgarskim pozwoli wielu czytelnikom przygotować się do celebrowania w przyszłym roku 450. rocznicy urodzin tego wybitnego świętego Kościoła katolickiego.

Oby wspomniane wydarzenie pozwoliło wszystkim zainteresowanym duchowością Świętego na nowo odczytać jego duchową doktrynę oraz naśladować niektóre cnoty: gorliwość apostolską, łagodność i mądrość. Pomocą w tym – i swego rodzaju przygotowaniem – może być lektura prezentowanej publikacji.

 

* * *

Św. Franciszek Salezy, Wybór Pism, wybór, tłumaczenie i wstęp J. Rybałt, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 20162, s. 440.