Jesteś tutaj

Klucz do Biblii

Nakładem Oficyny Wydawniczej VOCATIO ukazała się właśnie książka Davida Pawsona – Klucz do Biblii.

Bóg podarował nam bibliotekę złożoną z sześćdziesięciu sześciu protokanonicznych ksiąg. Greckie słowo BIBLIA znaczy dosłownie „księgi”. Zbiór ten obejmuje manuskrypty spisywane przez okres ponad dwóch tysięcy lat. Utwory te zostały spisane przez bardzo różnych ludzi i reprezentują szeroki wachlarz gatunków literackich. Nic dziwnego, że wielu czytelników zastanawia się, jak biblijne księgi mogą do siebie pasować.

Wiele osób nie rozumie również całościowego przesłania Pisma świętego, ponieważ nie posiada wystarczającej wiedzy ani na jej temat, ani na temat kontekstu kulturowego, w jakim powstawała. Ta książka, będąca podsumowaniem życiowego dorobku Davida Pawsona, znanego nauczyciela Biblii, odpowiada – księga po księdze – na takie pytania jak: Z jaką księgą mamy do czynienia? Kiedy została napisana? Kto jest jej autorem? Przede wszystkim zaś pokazuje, dlaczego dana księga została napisana i jaki jest zasadniczy cel jej istnienia. Odpowiedzi na te pytania przypominają „klucz” otwierający dostęp do treści Biblii i pomagają w pełni zrozumieć jej najgłębsze przesłanie. Książka pokazuje również, że Pismo święte nie jest martwym podręcznikiem teologii, ale pasjonującą opowieścią o zbawczym działaniu Boga w życiu Jego ludu.

David Pawson jest kontynuatorem dziedzictwa wielkich brytyjskich pisarzy chrześcijańskich. Jego najsłynniejsza książka pt. Klucz do Biblii jest światowym bestsellerem w formie drukowanej oraz audio i wideo. Pawson jest znany z tego, że uważa tekst biblijny za autorytatywne Słowo Boże. Wyjaśnia jego znaczenie za pomocą praktycznego i zrozumiałego języka.

 

* * *

David Pawson, Klucz do Biblii, Warszawa 2016, Vocatio, ss. 720.