Jesteś tutaj

Biografia Małej Arabki

recenzja książki "Kwiat Galilei – biografia Małej Arabki"

Święci – osoby zwykłe i niezwykłe, żyjący łaską i wielcy grzesznicy, wykształceni i prości analfabeci, cisi i pokorni, a jednocześnie żywiołowi i energiczni. Inspirują, zastanawiają, niepokoją… Takie było życie św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Miriam Baouardy), której nowa biografia ukazała się na rynku wydawniczym.

W maju br. papież Franciszek dokonał kanonizacji „Małej Arabki” – s. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (1846-1878). Jej osoba i duchowość jest coraz lepiej znana polskim czytelnikom dzięki licznym publikacjom z ostatnich lat. Życiu i dziele nowej Świętej została poświęcona książka ks. Denisa Buzego pt. Kwiat Galilei. Biografia Małej Arabki (św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego) wydana przez Wydawnictwo Karmelitów Bosych z Krakowa. Publikacja ukazała się dzięki zaangażowaniu sióstr karmelitanek bosych z Przemyśla, które zajęły się przekładem francuskojęzycznego oryginału.

Książkę otwiera Wstęp autorstwa o. Mariana Zawady, karmelity,  który w zarysie dokonuje prezentacji treści woluminu. W dalszych rozdziałach – a jest ich dwadzieścia – czytelnik zapoznaje się z ziemską drogą życia s. Marii – od rodzinnej Palestyny, przez Egipt, Francję, Indie i zakończonej na ziemi ojczystej (rozdziały: I–VII oraz XIX), następnie z jej cechami duchowymi  (rozdziały: VIII–XIII), zjawiskami nadprzyrodzonymi (rozdziały: XIV–XVIII) oraz cudami, które dokonały się za wstawiennictwem świętej (rozdział XX). Na kartach prezentowanej lektury czytelnik odkryje bogactwo osoby i ducha „Małej Arabki”, która w chwili śmierci nie skończyła 33 lat życia. Tę niewielką kobietę, o wyglądzie dziecka, analfabetkę i nieco naiwną, Bóg obdarzył całą gamą wyjątkowych zjawisk: głosem wewnętrznym, ekstazami, wizjami, lewitacją, aparycjami świętych (Katarzyna, św. Józef, aniołowie), stygmatami (rąk, nóg, głowy), zjawieniami dusz czyśćcowych, darem transwerberacji (przebicie serca), charyzmatem proroctwa i kardiognozy (znajomość tajemnic dusz i myśli). Pracowita, uczynna i żywa, pełna pokory, prostoty, wiary i zapału duchowego, to cechy bohaterki. Imię Świętej – Maria od Jezusa Ukrzyżowanego – stało się programem życia, który oznaczał: znosić, jak Jezus, zniewagi i trudności, upokarzać się oraz przyjmować niesprawiedliwe oskarżenia. Dlatego też s. Maria umiłowała życie ukryte, ascezę i z wytrwałością Boskiego Mistrza zwalczała pokusy oraz ataki szatana, którym z woli Boga została poddana. „Małe nic” – tak o sobie mówiła s. Maria. Była „kobietą adwentu” oczekującą przez całe życie na spotkanie z Oblubieńcem. Mistyczka – analfabetka, oddana czcicielka Maryi – „Matki miłości”, która miłowała Pismo święte, Kościół i jego pasterzy, wrażliwa na piękno przyrody, nie przywiązana do zjawisk nadprzyrodzonych tak bardzo obecnych w jej duchowym doświadczeniu.

Ponieważ autor książki ks. Denis Buzy był jednym z pierwszych biografów s. Marii, niniejsza pozycja wydaje się wiernie odwzorowywać profil ludzki, zakonny i duchowy Świętej. Choć publikacja ma jedynie charakter popularyzatorski, to jednak jest wiarygodna mocą świadectw ludzi, którzy żyli blisko s. Marii (współsiostry, spowiednicy, przełożeni kościelni), przywołanych fragmentów korespondencji, Positio, a także poezji i modlitw.

Niniejsza pozycja jest ciekawa od strony teologicznej. Zwraca bowiem uwagę na tematy, które nie często pojawiają się w teologii świętych. Do nich zaliczyć należy kwestię mistyki łona, którą żyła „Mała Arabka” oraz pneumatologię (Święta była propagatorką nabożeństwa do trzeciej Osoby Trójcy Świętej oraz widziała drogę wiary chrześcijanina prowadzącą do Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego). Interesujące jest także – bardzo aktualne – zagadnienie „budzenia świata”, aby ten zapragnął chwalić i wielbić Boga, a nie tylko skupiał się na sobie.

Kwiaty, które kwitną, wielbią Stwórcę, cieszą oko, upiększają przestrzeń. Szczególnie „Kwiat Galilei” – św. s. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego – która wzrastała w ogrodach Karmelu przyniosła radość Boskiemu Ogrodnikowi. Lektura w sam raz na wakacje: przyjemna, prosta, inspirująca. Dla kogo? Dla pasjonatów duchowości karmelitańskiej, dla poszukujących własnej drogi pójścia za Jezusem, dla ciekawskich – zainteresowanych zjawiskami nadprzyrodzonymi i życiem mistyków. Pozycja wskazana także dla teologów duchowości katolickiej.

* * *

Ks. Denis Buzy, Kwiat Galilei – biografia Małej Arabki, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2015, ss. 302.