Jesteś tutaj

Odkryć miłosierdzie w Biblii

Kilka myśli o książce "Biblia miłosierdzia"

Niniejsza pozycja Wydawnictwa św. Stanisława BM jest dla zgłodniałych duchowego pokarmu doskonałym uzupełnieniem ich codziennego spotkania z Pismem świętym, które pełne jest odniesień do rozważanego w tym roku zagadnienia miłosierdzia.

Trwający w Kościele powszechnym Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia zaprasza do odkrywania tajemnicy Boga – miłosierdzia. Pojawiające się na polskim rynku wydawniczym nowe pozycje książkowe mogą ułatwić wiernym zgłębianie i – w konsekwencji – praktykowanie miłosierdzia.

Wśród publikacji, które można polecić jest książka kapłańskiego duetu w składzie: ks. Marcin Cholewa i ks. Marek Gilski. Zarówno pierwszy z nich – ks. Cholewa jak i drugi – ks. Gilski posiadają tytuł naukowy doktora i są pracownikami Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ich wspólne dzieło, wydane przez krakowskie Wydawnictwo Św. Stanisława BM, nosi tytuł Biblia miłosierdzia. Rozważania na każdy dzień.

Prezentowana książka jest propozycją krótkich rozważań do wybranych fragmentów biblijnych odnoszących się do miłosierdzia Bożego oraz jego określeń pokrewnych (litość, zmiłowanie, przebaczenie, łaskawość). Wybrana perykopa rozpoczyna każdą część – przeznaczoną na poszczególne dni roku. Po niej znajduje się komentarz Autorów, który dodatkowo – w części końcowej – zaopatrzony jest w trzy punkty: dwa są, swego rodzaju, podsumowaniem, ostatni zaś punkt zawiera pytania dla czytelnika do osobistego rozeznania, rachunku sumienia i przemyślenia. Przewidziano również miejsce na osobiste zapiski.

Książka pt. Biblia miłosierdzia. Rozważania na każdy dzień to całościowy obraz miłosiernego Boga w trzystu sześćdziesięciu sześciu „odsłonach”. Może ona być „drogowskazem w odkrywaniu piękna i mocy Bożego Miłosierdzia oraz przewodnikiem w praktykowaniu miłosierdzia względem bliźnich” (z wprowadzenia do książki, s. 6).

Niniejsza pozycja Wydawnictwa św. Stanisława BM jest dla zgłodniałych duchowego pokarmu doskonałym uzupełnieniem ich codziennego spotkania z Pismem świętym, które pełne jest odniesień do rozważanego w tym roku zagadnienia miłosierdzia. Napisałem „uzupełnieniem”, bowiem zaproponowane w książce fragmenty biblijne nie pokrywają się z układem czytań przewidzianych w cyklu liturgicznym Kościoła. Publikację można więc wykorzystać na spotkaniach biblijnych lub do osobistego czytania duchowego, choć nadaje się także do porannej medytacji.

* * *

 

Ks. Marcin Cholewa, ks. Marek Gilski, Biblia miłosierdzia, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2016, ss. 762.