Jesteś tutaj

Dzieci szukają odpowiedzi

recenzja książki "Dzieci szukają odpowiedzi. W co i dlaczego wierzymy" J. McDowella i K. Johnsona

„Vocatio” wznowiło książkę Josha McDowella i Kevina Johnsona Dzieci szukają odpowiedzi. Pozycja składa się z 77 pytań uporządkowanych w 14 grup tematycznych.

Tytuł może wskazywać – raczej mylnie – że książka skierowana jest do dzieci. Niewątpliwie one są odbiorcami jej treści. Służyć ona powinna jednak przede wszystkim dorosłym. Świadomie piszę dorosłym, a nie rodzicom, bo przecież nie tylko rodzice przekazują dzieciom prawdę o Bogu.

Książka McDowella, ojca czwórki dzieci, i Johnsona tworzy niejako zbiór minikatechez, które dorośli bądź starsze rodzeństwo mogą przeprowadzić z dzieckiem. Nie oszukujmy się jednak – jej autorzy zakładają przygotowanie osoby dorosłej, a jednocześnie pewną formację duchową dziecka. Dzieci szukają odpowiedzi niewątpliwie jest przede wszystkim pomocą dla dorosłych, którzy w sposób uporządkowany pragną prowadzić na drogach wiary najmłodsze pokolenie. Wartością publikacji jest nie tylko jej część katechetyczna, ale także aktywizująca. Na tę drugą składają się zarówno podsuwane przykłady, jak również zadania plastyczne czy nawet teatralne, do których może być włączonych więcej osób, a w sposób najbardziej naturalny – cała rodzina. Tak więc zgłębianie z dzieckiem poszczególnych pytań polega nie tylko na udzieleniu prostej odpowiedzi, ale także na zilustrowaniu niejednokrotnie trudnych treści analogiami z codziennego życia czy, jak wspomniałem, na zaangażowaniu dziecka do działań, które pomogą mu te treści przyswoić.

Warunek – jak zwykle w takich wypadkach – jest podstawowy: rodzicom, dziadkom, ciociom, wujkom, czy ogólnie mówiąc dorosłym, naprawdę musi zależeć na duchowym wzroście dzieci. W takim wypadku książka będzie wsparciem i pomocą w przeprowadzeniu domowej katechezy najmłodszych.

 

***
Josh McDowell, Kevin Johnson, Dzieci szukają odpowiedzi. W co i dlaczego wierzymy, Vocatio, Warszawa 2014.