Jesteś tutaj

Gender i Apokalipsa

Autor: 
Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Apokaliptyczny Antychryst właśnie się objawił. Jest nim gender. Mieczysław Guzewicz stara się rozwinąć i uzasadnić powyższe spostrzeżenia.

...obecne czasy w sposób do tej pory niespotykany jawią się jako wypełnienie Objawienia św. Jana. Apokaliptyczny Antychryst właśnie się objawił. Jest nim gender. W mojej publikacji postaram się rozwinąć i uzasadnić powyższe spostrzeżenia. Najpierw dokonam wprowadzenia teologicznego, odwołując się do wielu fragmentów Słowa Bożego, które subiektywnie skomentuję. Następnie ukażę w sposób syntetyczny, czym jest gender, jakie jest historyczne tło tego nurtu myślowego, jak następowało jego rozprzestrzenianie i przenikanie w wymiarze ideologii. W trzeciej części wskażę bardzo dla nas istotne źródła nadziei, ale też pewności, że z jednej strony mamy do czynienia z wielkim kłamstwem, a z drugiej strony to właśnie my, wierzący w Chrystusa, poznaliśmy jedyną i nieomylną prawdę."

* * *

Mieczysław Guzewicz, Gender i Apokalipsa, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015, s. 144