Jesteś tutaj

O naśladowaniu Chrystusa

Autor: 
IW Pax

Klasyka duchowości. Książka, która dla wielu była, zaraz po Biblii, podstawowym przewodnikiem w życiu wewnętrznym. Nadal jest na topie. Właśnie ukazało się kolejne jej wydanie, tym razem mamy do dyspozycji tekst polski i łaciński.

Jest to łacińsko-polska wersja książki, której poczytność na przestrzeni wieków ustępuje tylko Biblii. To najpopularniejsze w historii literatury dzieło ascetyczne do dziś stanowi źródło inspiracji dla chrześcijan wszystkich wyznań. Czytelnik ma tym razem możność skonfrontowania wspaniałego przekładu Anny Kamieńskiej z łacińskim oryginałem.

* * *

Tomasz a Kempis, De imitatione Chrirsti, O naśladowaniu Chrystusa, przełożyła Anna Kamieńska, przedmową opatrzył ks. Jan Twardowski, IW Pax, wyd. XXII, Warszawa 2015