Jesteś tutaj

O życiu monastycznym szczerze

recenzja książki "Dobrowolnie i z miłości"

Czy dla tzw. człowieka ze świata refleksje mnicha coś dają? Czy życie mnicha – tak bardzo jednostajne – może być inspiracją dla nas, ludzi, dla których samo słowo monotonia wprowadza niepokój?

O wspólnocie ekumenicznej z piemonckiego Bose słyszałem kilka razy. Nigdy jednak nie sięgnąłem po więcej informacji na jej temat. Kiedy więc dowiedziałem się, że Wydawnictwo Sióstr Loretanek wydało książkę założyciela wspólnoty, Enzo Bianchiego, chciałem po nią sięgnąć. 

Dobrowolnie i z miłości to książka niewielka, ale przecież nie objętością waży się mądrość. Dla tych, którzy nigdy nie spotkali się ze wspólnotą z Bose i jej założycielem, przytoczę kilka dostępnych ogólnie faktów, które – mam nadzieję – pozwolą poznać kontekst historyczny. 

Enzo Bianchi monastyczną i ekumeniczną wspólnotę założył w dniu zakończenia Soboru Watykańskiego II, czyli 50 lat temu. Z wykształcenia jest ekonomistą. Jest mnichem, ale nie jest księdzem, chociaż – jak niektórzy podają – kilka razy proponowano mu, aby przyjął święcenia kapłańskie. Napisał wiele książek, część z nich została przetłumaczona na język polski.

Wspólnota. Tworzą ją mężczyźni i kobiety wielu wyznań chrześcijańskich. To ją wyróżnia wśród wspólnot monastycznych. W codziennym życiu kieruje się regułami monastycznymi Pachomiusza, Bazylego i Benedykta. Obecnie składa się z około 80 osób, w tym pięciu księży i jednego pastora.

Dobrowolnie i z miłości wprowadza nas w życie monastyczne, nie tylko w jego ideały, ale także realne trudności. Za przewodnika służy sam przeor i założyciel, Enzo Bianchi. Nie musimy więc podglądać życia bardzo wcześnie wstających do modlitwy mnichów. Jesteśmy z nimi. Autor pozwala nam spoglądać na nich także przez słabości, które mają wpływ na ich zakonne życie. Bianchi jest szczery. Taki sposób łączenia człowieczeństwa i duchowości nie przemilcza grzechu człowieka, ale zachęca do przyjęcia go jako zadania, które ów grzech wyznacza dla wiary człowieka. 

Czy dla tzw. człowieka ze świata refleksje mnicha coś dają? Czy życie mnicha – tak bardzo jednostajne – może być inspiracją dla nas, ludzi, dla których samo słowo monotonia wprowadza niepokój?

Znalazłem wiele inspirujących mnie myśli, szczególnie tych dotyczących zarówno studiowania, jak i życia duchowego. Właściwie całość życia monastycznego można objąć terminem 'dyscyplina'. I nie dotyczy ona wyłącznie sfery zewnętrznej, jakby się mogło zdawać. Jej celem jest przede wszystkim ukształtowanie głębokiej relacji do Boga w stylu monastycznym. Dlatego w rozkładzie dnia mnicha wszystko jest uporządkowane i bardzo wymagające. Zaskoczyło mnie, kiedy przeczytałem, że każdy mnich codziennie musi dwie godziny poświęcić na lekturę. Wniosek jest zatem jeden – mnisi to ludzie, którzy kochają książki. Książka – zwłaszcza duchowa – wymaga skupienia, koncentracji. Pewnie dlatego w części poświęconej formacji założyciel wspólnoty w Bose tak wielką wagę przykłada do ćwiczenia myślenia. „Nie będzie bowiem możliwe żadne życie wewnętrzne, jeśli człowiek nie nauczy się myśleć, poświęcając na to konieczną ilość czasu” – w ten sposób kończy akapity dotyczące myślenia. 

Po przeczytaniu książki jestem przekonany, że życie monastyczne nie może być ucieczką od świata, jak to niektórym się zdaje. Dla tych, którzy otrzymali taki rodzaj powołania, jest zdyscyplinowaną drogą ułożenia swojej relacji do Boga. Ich dyscyplina jest inna od naszej, to prawda. Ich systematyczność modlitwy jest inna od naszej, bez wątpienia. Ich inność usprawiedliwia inność powołania w tej samej wielkiej wspólnocie Kościoła. Dlatego przemyślenia i doświadczenie mnichów są tak cenne. Czasami mam wrażenie, jakby dla dobra tych „w świecie” Bóg „wymyślił” życie monastyczne. Oni wypracowują metody, studiują, a my korzystamy z tych owoców.

Dobrowolnie i z miłości polecam wszystkim – zarówno tym, którzy zastanawiają się nad drogą życia monastycznego, tym, którzy chcieliby kilka dni spędzić w klasztorze, jak i tym, którzy „tylko” pragną zgłębić wiedzę o tej formie życia w Kościele. 

* * *

Enzo Bianchi, Dobrowolnie i z miłości, tłumaczenie: Joanna Dyga, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015, s. 174