Jesteś tutaj

Pożoga - wspomnienia z Wołynia Zofii Kossak

Autor: 
IW Pax

Powieść Zofii Kossak, świadka wydarzeń rewolucji bolszewickiej i dramatu wielu Polaków na Kresach. "Padał w gruzy dawny porządek, oparty na rządach dynastii carskiej, ale zarazem starano się także doszczętnie zburzyć wszelkie ślady dominującej tam kulturalnie polskości."

W odległym od wydarzeń europejskich zakątku, w szczelnie odciętej od powstającego właśnie państwa polskiego ziemi, działy się rzeczy wielkie, o całej przyszłości tego kraju na długie czasy decydujące. Padał w gruzy dawny porządek, oparty na rządach dynastii carskiej, ale zarazem starano się także doszczętnie zburzyć wszelkie ślady dominującej tam kulturalnie polskości. Autorka patrzała z bliska na postęp tych usiłowań i miała sposobność obserwować je jak najdokładniej, będąc jedną z ich ofiar. (…) Toteż opis wydarzeń, jakie ludność, czy to polska, czy to ruska, przeżyła od wybuchu rewolucji rosyjskiej aż do wkroczenia pierwszych oddziałów regularnych wojsk polskich, będzie z pewnością raz na zawsze jednym z najcenniejszych i najwiarygodniejszych materiałów dla przyszłych historyków tych wypadków.

Ze Wstępu Stanisława Estreichera do pierwszego wydania Pożogi

* * *

Zofia Kossak, Pożoga - Wspomnienia z Wołynia 1917-1919, IW Pax, wyd. III, 2015