Jesteś tutaj

Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania

Autor: 
Wydawnictwo M

Dokąd zmierza Rosja? Jakie jest jej prawdziwe oblicze? Czy to, co obserwujemy, niesie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa? Sięgając do wielu źródeł, rosyjskich i zachodnich, autor w fascynujący sposób rysuje obraz dzisiejszej Rosji, tego, co myślą zarówno władze, jak i zwykli obywatele.

W obliczu ostatnich wydarzeń na Ukrainie, trudno nie zadawać sobie takich pytań. Dr Paweł Rojek, filozof, znawca myśli rosyjskiej, publicysta kwartalnika Pressje, stara się z nimi zmierzyć. Rojka interesuje, jako filozofa, pojęcie rosyjskiej duszy i wpływ na nią prawosławia. W jaki sposób dzisiejsze zachowanie Rosji kształtuje historia, a w jaki pragmatyczna, obliczona na ekonomiczne i polityczne zyski współczesność. Autor zadaje pytanie, czy Rosja jest neoimperium, postimperium, Trzecim Rzymem, a może jeszcze czymś innym. Czy to, co widzimy, jest próbą odbudowania wielkiego imperium, a może – o czym mówią coraz głośniej wybitni komentatorzy – jego upadkiem…

Książka Pawła Rojka prowadzi mało uczęszczanymi szlakami po mapie duszy (jak to określa sam Autor) rosyjskiego imperium. Pozwala dzięki temu zobaczyć problem dzisiejszej ekspansji Rosji Putina z nowej, fascynującej perspektywy. Warto pójść tymi szlakami w głąb tajemnicy. - prof. Andrzej Nowak, Uniwersytet Jagielloński

Grzechem wielu polskich obserwatorów polityki rosyjskiej jest myślenie życzeniowe. W konsekwencji operują oni fałszywymi schematami: na przykład przeciwstawiają autorytarnej władzy liberalną opozycję lub przedstawiają podstawowy spór o rosyjską tożsamość jako dyskusję słowianofilów z zapadnikami. Paweł Rojek wskazuje prawdziwe linie podziałów, chociażby udowadnia, że w Rosji dążenia imperialne są czymś zupełnie odmiennym niż tendencje nacjonalistyczne, a nawet się z nimi kłócą. - Filip Memches, "Rzeczpospolita"

To wyjątkowa i potrzebna książka. W ciekawy, przystępny sposób Paweł Rojek przedstawia główne wątki debaty na temat współczesnej Rosji. Czy Rosja Putina jest upadającym imperium, czy też jest agresywnym neoimperialnym projektem? A może jest tylko rewizjonistycznym państwem narodowym pozbawionym głębszej idei. - f. Marek Cichocki, współtwórca i redaktor „Teologii Politycznej”, dyrektor programowy w Centrum Europejskim w Natolinie i redaktor naczelny pisma „Nowa Europa”