Jesteś tutaj

Wydawnictwo Apostolicum

Apostolicum

Siedem spotkań z Jezusem to okazja do tego, abym „niedoskonały ja” mógł się spotkać z „doskonałym Nim” – Jezusem. Zapraszam więc, abyśmy przyszli do Niego z tym, co nas stanowi, z całym bagażem naszych doświadczeń, z naszą historią życia, z tym, co dziś przeżywamy.

Apostolicum

W siódmym tomie serii Ojcowie Kościoła komentują Biblię otrzymujemy komentarz do kolejnych trzech ksiąg Starego Testamentu: Księgi Przysłów, Księgi Koheleta oraz Pieśni nad Pieśniami. W jednym miejscu otrzymujemy najciekawsze interpretacje perykop biblijnych.